Våra tjänster

HANDLÄGGANDE OCH GENOMFÖRANDE AV KÖP-FÖRSÄLJNING:

id alla köp av en bostad är det alltid att rekommendera att anlita tjänster från en rådgivare som är specialiserad inom området. Mediterráneo Consulters erbjuder sin erfarenhet för att täcka era behov vid ett köp av en bostad, om det så är en ny eller begagnad, genom juridisk representation i alla typer av privata och officiella dokument. På så vis garanteras det att hela köpprocessen följer aktuella normer och lagar. Speciellt:

  • Kontrollera aktuellt ägarförhållande på fastigheten som är objekt för köpet.
  • Kontrollera eventuella skulder eller inteckningar på densamma.
  • Kontrollera att alla tillhörande licenser finns. (energi, bebolighetsintyg etc.)
  • Skriva kontrakt med vatten- och elbolag efter att lagfart upprättats i köparens namn.
  • Meddela, göra namnbyte och ansöka om autogiro på SUMA kontoret.
  • Namnbyte hos husägarföreningen
  • Inskrivning hos spanska skatteverket.
  • Teckna hemförsäkring

NOTARIEFULLMAKT:

Genom representation med fullmakt kan vi agera i ert namn i ett flertal ärenden inför olika myndigheter. Så som vid undertecknande av lagfart inför Notarius Publicus (med eller utan hypotekslån); skriva kontrakt för vatten-, el- gasleveranser etc.; förfaranden på Sumakontoret; ärenden inför husägarföreningen; och så som att agera som ert skatteombud i Spanien.
Fullmakten kan upprättas inför Notarie i Spanien eller i ert hemland. I det sistnämnda fallet skickar vi en konkret mall över hur den skall utformas.

N.I.E. (ID-NUMMER FÖR UTLÄNNINGAR):

ID-nummer som alla utlänningar (fast eller icke fast boende i Spanien) måste inneha för att kunna betala alla typer av skatter eller avgifter, till exempel, vid köp-försäljning av en bostad eller fordon. Enligt gällande lagbestämmelser kan det idag även krävas vid andra typer av kontrakt så som telefon eller internet.

GENOMFÖRANDE AV HYPOTEKSLÅN:

I fall att ni vill finansiera ert köp genom hypotekslån som registreras i Spanien, kan vi förmedla inför Spanska banker och ge er råd om bästa möjliga val.

SKATTEREPRESENTATION:

När man köper en bostad i Spanien som icke resident, enligt gällande lag, måste man ha en skatterepresentant med bas i Spanien. Vårt kontor erbjuder denna tjänst genom skatterepresentation, inlämnande av skattedeklarationer och dokument inför spanska skattemyndigheterna och ger skatterådgivning under hela det aktuella året.
Som icke resident har man årlig skatteplikt inför statliga skattemyndigheten för en speciell inkomstskatt för icke residenter. Likaså inför det kommunala skattekontoret (SUMA) för fastighetsskatten (IBI).

TESTAMENTEN:

Även om det inte är obligatoriskt, rekommenderas att upprätta testamente när man köpt en bostad, även i de fall då man upprättat ett testamente tidigare i sitt hemland.
Detta dokument upprättas på spanska och på ert modersmål och undertecknas inför spansk notarie och skrivs in i ett nationellt register för testamenten.
I de fall där man är ägare av en bostad och är gift under lagen om äganderätt och giftorättsgods måste man upprätta ett testamente per ägare.

ARVSKIFTEN OCH/ELLER GÅVA:

Vi vägleder er och utför allt nödvändigt i arvskifteprocessen, om en eller fler ägare av en egendom skulle avlida, och vid gåva av egendom till arvtagare eller andra. Så att det på det sättet blir registrerat i deras namn. Likaså att avsluta bankkonton och överföra saldo till arvtagarna.

BYGGLOV (STÖRRE OCH MINDRE BYGGEN):

Om ni skall bygga om er bostad måste ni tänka på de aktuella lagbestämmelserna i kommunen. Beroende på storleken på ombyggnationen krävs bygglov för mindre bygge (utan ändringar i byggkonstruktionen) eller för större bygge (ändringar i byggkonstruktionen).
Vi rekommenderar er att rådfråga vårt kontor innan ni börjar någon som helst ombyggnation eftersom det inte endast krävs bygglov utan även godkännande från husägarföreningen (om det finns en sådan) likaså intyg från kommunen om eventuella överträdelser.

START AV FÖRETAG/FIRMA:

Om ni skall starta en affärsverksamhet i Spanien kan man göra det som enskild firma eller som bolag. Vi vägleder er om vad som skattemässigt är mest fördelaktigt för er verksamhet och handlägger inskrivning hos skatteverket och försäkringskassan.

ÖVERSÄTTNINGAR:

Vi samarbetar med auktoriserade översättare i alla språk och kan göra alla typer av översättningar av såväl officiella som privata dokument som ni kan behöva.