Våre tjenester

BISTAND VED EIENDOMSKJØP:

Ved ethvert boligkjøp er det alltid tilrådelig å inngå avtale om spesialisttjenester fra et konsulentkontor. Mediterráneo Consulters tilbyr sin erfaring for å dekke dine behov når du skal kjøpe bolig, enten det er nybygg eller bruktbolig, med juridisk representasjon i alle typer private eller offentlige dokumenter. Slik er du sikker på at hele kjøpeprosessen gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og regler. Dette gjelder spesielt:

  • Undersøke faktisk hjemmelhaver til eiendommen som skal kjøpes.
  • Undersøke forhold rundt gjeld eller heftelser som eventuelt hviler på eiendommen.
  • Kontrollere at alle nødvendige tillatelser er på plass (energisertifikat, boligattest o.l.)
  • Inngå avtale om vann og strøm i kjøpers navn etter at skjøtet er utstedt.
  • Melde eierskifte og sette opp avtalegiro for betaling av kommunale skatter og avgifter.
  • Melde eierskifte hos boligsameiet.
  • Registrering hos spanske skattemyndigheter.
  • Tegne husforsikring.

NOTARIELL FULLMAKT:

Med en representasjonsfullmakt kan vi handle på dine vegne i mange saker overfor offentlige myndigheter, slik som å undertegne skjøte hos notarius (med eller uten pantelån); inngå avtale om vann og strøm, gass, osv.; all saksbehandling på det kommunale skattekontoret; saker som gjelder boligsameiet, samt handle som din skatterepresentant overfor den spanske skatteetaten.
Fullmakten kan utstedes hos notarius publicus i Spania eller i Norge. Hvis fullmakten undertegnes i utlandet vil vi sende deg fullmaktsdokument og veiledning om hvordan det skal gjøres.

N.I.E. (SKATTENUMMER FOR UTLENDINGER):

Dette er et personnummer som enhver utenlandsk statsborger (bosatt eller ikke bosatt i Spania) må innhente for å kunne betale skatter eller avgifter av enhver art, for eksempel skatt ved kjøp av bolig eller kjøretøy. I henhold til gjeldende regelverk kan dette nummeret i dag også kreves for andre typer kontrakter, slik som telefon eller internettabonnement.

BISTAND MED BOLIGLÅN:

Dersom du ønsker å finansiere boligkjøpet med pantelån i Spania, kan vi være kontaktledd med banker i Spania og gi deg råd om det beste alternativet.

SKATTEREPRESENTASJON:

Når man erverver fast eiendom i Spania som ikke-resident, altså ikke fast bosatt i landet, skal man i henhold til gjeldende lov ha en skatterepresentant med fast tilholdssted i Spania. Vårt kontor tilbyr denne tjenesten med skatterepresentasjon, innlevering av skattemeldinger og annen dokumentasjon til skattemyndigheter og andre myndigheter, og skatterådgivning for inneværende skatteår.
Som ikke-resident er man også pålagt å betale skatt til den statlige skatteetaten hvert år for den spesielle inntektsskatten for ikke-residente, samt til det lokale skattekontoret (SUMA) for den kommunale eiendomsskatten (IBI).

TESTAMENT:

Selv om det ikke er obligatorisk, anbefales det å opprette testament etter at man har kjøpt bolig, også dersom man tidligere har opprettet testament i hjemlandet.
Dette dokumentet vil bli utferdiget både på spansk og på norsk, og undertegnes hos notarius publicus for deretter å bli tinglyst i det spanske sentrale testamentregisteret.
Når eierne er ektefeller med felleseie, bør hver av dem opprette sitt eget testament.

ARVESKIFTE OG/ELLER GAVEBREV:

Vi gir rådgivning og utfører all nødvendig saksbehandling for gjennomføring av skifteoppgjør etter arvelater med eiendom i Spania, eller ved gave av fast eiendom til fordel for arvinger eller tredjepersoner. Vi sørger for at eiendommen blir tinglyst i arvingenes eller gavemottakernes navn, samt at bankkonti i avdødes navn blir slettet og saldo overført til arvingene.

KOMMUNAL BYGGETILLATELSE (STØRRE ELLER MINDRE ARBEIDER):

Når du utfører byggearbeider i boligen din må du ta hensyn til byggeforskriften i din kommune. Avhengig av renovasjonens omfang vil du trenge tillatelse for mindre byggearbeider (uten strukturendringer) eller for større byggearbeider (med strukturendringer).
Vi anbefaler at du rådfører deg med oss før du utfører noen form for arbeid, da det ikke kun er nødvendig å innhente kommunal byggetillatelse, men også eventuell godkjenning av boligsameiet (hvis dette finnes), samt bekreftelse fra kommunen om det foreligger byggesak.

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE/BEDRIFT:

Hvis man vil starte næringsvirksomhet i Spania, kan dette gjøres som selvstendig næringsdrivende eller som bedrift. Vi gir rådgivning om hvilken løsning som skattemessig er mest hensiktsmessig for din virksomhet, og vi foretar registrering hos skatteetat og trygdemyndigheter.

OVERSETTELSER:

Vi arbeider med statsautoriserte oversettere i alle språk, og kan bistå med offisiell oversettelse av ethvert offentlig eller privat dokument du måtte trenge.