PALVELUT

KIINTEISTÖKAUPPOJEN HALLINNOINTI JA HOITAMINEN:

Kaikissa asuntokaupoissa on aina suositeltavaa käyttää asiantuntevan konsultin palveluita. Mediterráneo Consulters tarjoaa kokemuksensa käyttöösi kaikissa asunnon ostamiseen liittyvissä tarpeissa, sekä uusien asuntojen että käytettyjen asuntojen tapauksissa, toimimalla lakiedustajanasi kaikentyyppisissä yksityisissä ja julkisissa asiakirjoissa. Näin voimme taata, että koko kaupankäyntiprosessi noudattaa voimassa olevia säännöksiä, erityisesti seuraavissa seikoissa:

  • Kaupan kohteena olevan kiinteistön omistuksen varmistaminen.
  • Kiinteistöön kohdistuvien maksamattomien velkojen tai rasitteiden tilanteen varmistaminen.
  • Kiinteistölle tarpeellisten lupien olemassaolon varmistaminen (sähkö, asuinkäyttö jne.).
  • Vesi- ja sähkötoimitussopimusten solmiminen sen jälkeen, kun julkinen kauppakirja on allekirjoitettu ostajan hyväksi.
  • Omistajamuutoksen ilmoittaminen ja tiliveloitushakemuksen esittäminen SUMA-toimistossa.
  • Omistajamuutoksen ilmoittaminen taloyhtiölle.
  • Rekisteröityminen Verohallintoon (verovirasto).
  • Kotivakuutuksen hankkiminen.

NOTAARIN VAHVISTAMA VALTAKIRJA:

Edustusvaltakirjalla voimme toimia nimissäsi monien asioiden hoidossa julkisissa viranomaistahoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi notaarin vahvistaman kauppakirjan allekirjoittaminen (kiinnelainalla tai ilman), vesi-, sähkö-, kaasu- ym. toimitussopimusten allekirjoittaminen, asiointi Suma-toimistossa, asiointi taloyhtiöissä, sekä edustajanasi toimiminen veroasioissa Espanjassa.
Valtakirjan voit allekirjoittaa notaarin vahvistamana Espanjassa tai kotimaassasi. Viimeksi mainitussa tapauksessa lähetämme sinulle malliasiakirjan.

NIE (ULKOMAALAISTEN VEROTUNNUS):

Henkilökohtainen tunnistenumero, joka jokaisen ulkomaalaisen täytyy hankkia (asuipa hän Espanjassa tai ei) voidakseen suorittaa minkä tahansa virallisen maksun tai veron, esimerkiksi asunto- tai autokaupoissa. Voimassa olevien lain määräysten mukaisesti kyseistä tunnusta voidaan vaatia myös muun tyyppisissä sopimuksissa, esimerkiksi puhelin- tai Internet-sopimuksissa.

KIINNELAINOJEN HALLINNOINTI:

Mikäli haluat rahoittaa kauppasi Espanjassa otetulla kiinnelainalla, voimme hoitaa asioinnin Espanjassa toimivissa pankeissa ja neuvoa parhaista vaihtoehdoista.

VEROEDUSTUS:

Kun muualla kuin Espanjassa asuva henkilö hankkii asunnon, voimassa olevan lain mukaan hänellä tulee olla Espanjassa toimiva veroedustaja. Toimistomme tarjoaa veroedustuspalveluja, joihin sisältyvät myös veroilmoitusten ja asiakirjojen esittäminen julkis- ja verohallintoviranomaisille, sekä veroneuvonta kuluvan verovuoden aikana.
Muualla kuin Espanjassa asuva henkilö on velvollinen maksamaan valtion verovirastolle erityistä muualla kuin Espanjassa asuvien tuloveroa (IRPF). Lisäksi hänen tulee maksaa paikalliselle verohallinnolle (SUMA) kiinteistöveroa (IBI).

TESTAMENTIT

Vaikka testamentin laatiminen ei olekaan pakollista, suosittelemme testamentin tekemistä asunnon hankinnan jälkeen myös silloin, kun asianosaisella on jo kotimaassaan aikaisemmin laadittu testamentti.
Mainittu asiakirja laaditaan sekä espanjaksi että asianosaisen äidinkielellä ja se allekirjoitetaan notaarin vahvistamana ja rekisteröidään kansalliseen testamenttirekisteriin.
Mikäli asianosainen omistaa asunnon aviopuolisoiden välisellä yhteisomistuksella (omaisuuden yhteisyyteen perustuva aviovarallisuussuhde), molempien omistajien tulee laatia testamentti.

PERINTÖJEN JA/TAI LAHJOITUSTEN HALLINNOINTI

euvomme ja hallinnoimme kaikkia erilaisia toimenpiteitä perinnön jakamistapauksissa silloin, kun perinnönjättäjällä on omaisuutta Espanjassa, sekä omaisuuden lahjoitustapauksissa perillisille tai kolmansille osapuolille siten, että mainittu omaisuus rekisteröidään edellä mainittujen nimiin. Niin ikään hoidamme pankkitilien lopetukset ja varojen siirtämisen perillisten tileille.

RAKENNUSLUVAT (LAAJEMMAT JA VÄHÄISEMMÄT RAKENNUSTYÖT):

Kun teet remonttia asunnossasi, sinun tulisi huomioida asuinkunnassasi sovellettava kulloinkin voimassa oleva kaupunkirakennuslaki. Muutostöiden laajuudesta riippuen sinulta vaaditaan vähäisempien rakennustöiden lupaa (ei rakennemuutoksia) tai laajempien rakennustöiden lupaa (sisältää rakennemuutoksia).
Suosittelemme, että pyydät neuvoa toimistoltamme ennen muutostöihin ryhtymistä, sillä rakennusluvan lisäksi sinun tulee myös huomioida taloyhtiön osakkaiden suostumus (mikäli taloyhtiö on olemassa), sekä todistus kaupunkirakentamissääntöjen rikkomattomuudesta.

ITSENÄISEN AMMATINHARJOITTAJAN/YHTIÖN REKISTERÖIMINEN:

Mikäli haluat harjoittaa yritystoimintaa Espanjassa, voit toteuttaa sen joko itsenäisenä ammatinharjoittajana (itsenäinen yrittäjä) tai perustamalla yhtiön. Neuvomme sinulle parhaiten sopivan veromuodon soveltamisessa ja suoritamme rekisteröinnin verovirastoon ja sosiaaliturvatoimistoon.

KÄÄNNÖKSET

Teemme yhteistyötä kaikenkielisten virallisten kääntäjien kanssa, joten voimme toimittaa sinulle virallisia käännöksiä sekä käännöksiä mistä tahansa tarvitsemastasi yksityisestä tai julkisesta asiakirjasta.